Monday, January 25, 2010

Palmes apa avlivas

- Vi har inte råd att ha kvar den lille gynnaren längre - medicineringen är för dyr, sade en dyster Lisbet Palme i förra veckan.

Primaten som heter Benny the Monkey fick statsministern av Harvard University som arvode för ett tal han höll där på åttiotalet. Det blev ett stort hallå hemma i Sverige om huruvida allt gått rätt till med beskattandet av statsministerns arvode; den så kallade Harvardaffären. Något som Lisbet nu efter 25 år sprider lite nytt ljus över.

- Olof fick den här apan, Benny the Monkey, och inget annat. Vad jag vet har det aldrig varit skatt på djurgåvor i Sverige. Men jag kan ha fel. Jag har haft fel förut, säger hon och slår ner blicken.

Benny the Monkey har under åren kostat familjen Palme många skratt, men han haltar numera svårt och hostar mörkt och tungt.

- Olof Palmes minnesfond är full med pengar och jag tror nog att Olof hade sett till att Benny the Monkey sluppit halta och lida. Men jag förstår ju samtidigt att vi inte kan ta mer pengar därifrån.

Istället för ett reguljärt veterinärbesök som brukligt är i sammanhanget, kommer Lisbet själv låta den illa tilltygade apan somna in.

- Jag kommer injicera djuret med kaliumklorid. Det får hjärtat att stanna. I USA används det som det tredje och sista steget vid avrättningar. Det smakar som vanligt salt, fast mindre, säger Lisbet. Han har varit så fruktansvärt ensammen sedan Olof dog.

No comments:

Post a Comment